Image default
Công nghệKinh nghiệm

1 số cách nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên

Chất lượng giáo dục thường xuyên hiện nay ra sao? Luật Giáo dục 2019 cơ bản mang tính đột phá, góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam thành một nền giáo dục mở, liên thông, hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Luật Giáo dục 2019 đã phản ánh những thay đổi mang tính chiến lược đối với phạm vi, tính chất, quyền hạn và sứ mệnh của giáo dục thường xuyên trong giai đoạn mới.

1 số cách nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên
1 số cách nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên

Tập huấn nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm giáo dục thường xuyên

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm giáo dục thường xuyên, theo đúng tinh thần Luật Giáo dục 2019 cũng như những quan điểm chỉ đạo mới của chính phủ và của ngành trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên, Vụ giáo dục thường xuyên phối hợp với Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.

Mục tiêu tập huấn nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm giáo dục thường xuyên

Mục tiêu của tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý các trung tâm hiểu đúng và đầy đủ hơn về giáo dục thường xuyên trong bối cảnh mới, hình thành tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy tư duy và hành động đổi mới để hiện thực hoá Luật Giáo dục 2019 trong thực tiễn hoạt động giáo dục tại địa phương, đơn vị nhằm góp phần đạt được các mục tiêu đã được hoạch định trong chiến lược phát triển giáo dục thường xuyên giai đoạn 2011-2020 và sẽ được hoạch định trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 .

1 số cách nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên

Bộ tài liệu tập huấn nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên

Để phục vụ tập huấn, Vụ giáo dục thường xuyên phối hợp với Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 biên soạn bộ tài liệu tập huấn tập trung vào 5 vấn đề: 

Những điểm mới của Luật Giáo dục 2019 và xu thế phát triển giáo dục thường xuyên theo hướng mở, học tập suốt đời; Đổi mới quản trị trung tâm giáo dục thường xuyên trong xu thế xã hội hóa giáo dục, gắn với xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời; Chương trình giáo dục thường xuyên mới, hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên; Vấn đề thanh tra, kiểm tra và giải trình đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên; Vấn đề Quản lý chất lượng giáo dục thường xuyên.

1 số cách nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên

Bộ tài liệu được biên soạn bởi nhóm lãnh đạo và chuyên viên Vụ giáo dục thường xuyên, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT bao gồm Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ và một số chuyên gia độc lập về lĩnh vực giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT. Bộ tài liệu gồm hai phần, phần một là các tài liệu tự học có hướng dẫn, phần hai là các tài liệu tự học tóm tắt tổng thuật kinh nghiệm quản lý giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Việc phát triển các tài liệu tự học này nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cập nhật nhất về những xu hướng phát triển giáo dục thường xuyên trên thế giới trong sự đối sánh để tìm ra những giải pháp hoặc khả năng ứng dụng cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần ứng dụng công nghệ vào hoạt động Giáo dục thường xuyên. Phần mềm AppPos sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên & tối ưu hiệu quả hoạt động giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng giáo dục cũng như thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm.

1 số cách nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên

Xem thêm: Kiểm định & đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại Việt Nam,1 số định hướng

Xem thêm: Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên

Related posts

Mesotherapy là công nghệ làm đẹp gì?

Thảo Mai

Khám phá những điều thú vị về Tử Cấm Thành ở Trung Quốc

Thanh Nhân

Nghỉ dưỡng hè ‘đốn tim’ du khách tại Minera Hot Springs Bình Châu

Manh Des

Leave a Comment